Waarom Stichting Zorghoeve De Eregast?

Het zal u niet zijn ontgaan, dat de overheid zowel landelijk, provinciaal, als ook gemeentelijk, steeds minder ondersteuning biedt aan (kleinschalige) zorghoeves.
Als stichtingsbestuur vinden we dat een zorgelijke ontwikkeling, waardoor mensen die zorg behoeven steeds meer aangewezen zijn op grotere zorginstellingen, die veelal ver van de hun zo vertrouwde omgeving zijn gevestigd.
Los van de afstand van hun vertrouwde omgeving, is er binnen een grote organisatie,
logischerwijs geen mogelijkheid, een cliënt te betrekken in de dagelijkse gang van zaken; waardoor er, plat gezegd, al heel snel een situatie ontstaat, van achter de geraniums zitten. En dat is juist voor cliënten, die hun wereld al zo zagen verkleinen, een ontzettende ervaring. 

Denk u eens in dat er van alles voor u wordt geregeld en u op dat gebied volledig buitenspel wordt gezet. Daarom vinden wij de kleinschaligheid van groot belang voor de eigenwaarde van de cliënten.
Op een kleinschalige zorghoeve, is veelal sprake van een tuin, waarin de cliënten hun
bijdrage kunnen verlenen, wat goed is voor het gevoel van eigenwaarde.
Naast de tuin, zijn er ook (kleine) boerderij dieren aanwezig, wat ook bijdraagt aan het
welzijn van de cliënten.

Het is dan ook ons doel, om de cliënten van kleinschalige zorghoeves een verzorging
‘Eregast waardig’ te kunnen bieden. Wij hopen dan ook, dat u onze stichting financieel wilt ondersteunen, zodat wij in staat zijn hulp te kunnen bieden, waardoor er een nog prettiger verblijf kan worden gerealiseerd, aan hen die zorg behoeven.

Steun ons met een donatie.

Op voorhand wil ik u, namens het stichting bestuur, hartelijk dankzeggen.

Jan Bakhuizen, voorzitter.